Kwaliteit

Wij werken met de NOA afbouw overeenkomst. Deze branche-organisatie heeft in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis de rechten en plichten vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Door deze te gebruiken weet u wat u van ons mag verwachten en zijn zaken zoals garantie op het geleverde werk goed geregeld.

Bron : website NOA

De particuliere markt is voor de afbouw van grote betekenis. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamhedenheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument een goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient!

Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie-bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. NOA wil met NOA-Afbouwgarantie de aangesloten bedrijven vertrouwen winnen van de aangesloten bedrijven en heeft daarom in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis consumentenvoorwaarden opgesteld. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vermeld. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen.

Elk NOA-lid hanteert deze consumentenvoorwaarden als er een overeenkomst met een consument wordt gesloten. Meer informatie over NOA vindt u op de website www.noa.nl